Lindholm Bokseklub

Bokseklub i Nørresundby

Generalforsamling 2017

Gå tilbage til alle nyheder
  • 03.04.2017
  • Charlotte Sølver

Indkaldelse til

Generalforsamling

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Lindholm Bokseklub

Mandag d. 24 April kl. 18.30

Sted: Klubbens træningslokale.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Årsberetning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Formand: Tina Pallesen ønsker ikke genvalg.

Sekretær: Anika Walus Hansen ønsker genvalg.

Best.medlem: Stefan Veth ønsker genvalg.

Best.medlem: Line Poulsen ønsker ikke genvalg.

  1. Valg af revisorer.

2 på valg.

  1. Indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer, hvilket kan medføre, at der er elementer på sitet, du ikke kan se. Vi anbefaler, at du anvender en opdateret og mere sikker browser, som f.eks. Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge
Luk